බස්නාහිර පළාත් සභාව පිළිබඳ…

කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක තුනෙන් සමන්විත බස්නාහිර පලාත යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහලම සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය අතින් ඉහලින්ම පවතින කොටස වේ. රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා එය දායක වේ. එසේම මේ පලාත දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තයෙහි හදවත ලෙසද සැලකිය හැකිය. එය රටේ සියළු සංචාරක සේවාවන්හී බෙදාහැරීමේ මාර්ගයන්හී කේන්ද්‍රය වන අතර දිවයිනේ විවිධ ප%දේශ කරා විදෙස් සංචාරකයන් යොමු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයද වන්නේය. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කළ බස්නාහිර පලාතශ්‍රී ලංකාවේ අනෙක් බොහෝ පලාත්වලට වඩා වැඩි සම්පත් ප්‍රමාණයක හිමිකරැවාද වේ.

බස්නාහිර පලාතේ මෙහෙවර වනුයේ ජනගහනයෙහි ජිවන තත්වයන් නගා සිටුවීම උදෙසා කෘෂිකර්මය, ගොවිජන සංවර්ධනය, සුළු වාරි මාර්ග, කර්මාන්ත සහ පරිසර ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයවීමයි. බස්නාහිර පලාත කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර යන පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විත වන අතර එය ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපල සහ වරාය සමගින් සම්බන්ධිතව වාණිජ කේන්ද්‍රයක් නිර්මාණය කරයි. එසේම ඊට පරිපාලන ආයතන 48ක්, මහ නගර සභා 6ක් , නගර සභා 13ක්, සහ ප්‍රාදේශීය සභා 29ක් ඇතුලත් වන අතර ඒ යිල්ලම අදාල මට්ටම්හී පරිපාලනයට සහය වේ.

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා බස්නාහිර පලාතේ කැපවිම

බස්නාහිර පලාත් සභාවෙහි දැක්ම වනුයේ සාමය, සහජීවනය සහ තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා මග සැලසීමයි. එහි මෙහෙවර වනුයේ ජනගහනයෙහි ජිවන තත්වයන් නගා සිටුවීම උදෙසා කෘෂිකර්මය, ගොවිජන සංවර්ධනය, සුළු වාරි මාර්ග, කර්මාන්ත සහ පරිසර ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයවීමයි.

ක්‍රියාකාරකම්

බස්නාහිර පලාත තුළ කෘෂිකර්මය, ගොවිජන සංවර්ධනය, කර්මාන්ත සහ පරිසර ක්‍රියාකාරකම් වඩා ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීම සඳහා පහසුකම් සලසන ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

කෘෂිකර්මාන්තය සහ ගොවිජන සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පලාත තුළ ඇති විවිධ සංකීර්ණතාවන් හමුවෙහි පැන නගිනා ගැටළු සහ සීමා හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් සැකසීම, සංයුක්ත උපාය මාර්ගික පියවර සහ ප්‍රතිකර්ම තුළ දේශිය සහ විදේශීය වෙළඳපල අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකිවන සේ ගුණත්වයෙන් ඉහල නිපැයුම් කිරීම පිණිස සුලු පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් ශක්තිමත් කිරීම. නිර්මාණශීලී දැනුවත්භාවය සඳහා උත්තේජනය සහ උපදෙස් සැපයීම, පලාත තුළ පවත්නා සම්පත් උපරිම අයුරින් භාවිතයට ගනිමින් සම්ප්‍රදායික සහ කාලීන නිර්මාණශීලී නිපැයුම් කිරීම පිණිස සුළු පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සහ අත්කම් සඳහා පිලිගැනීමක් ඇති කිරීම.

වාරිමාර්ග කළමණාකරන යාන්ත්‍රණය උපරිම ආකාරයෙන් මෙහෙයවීම තුළින් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැලසීමට හැකිවනසේ පොදු දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම හරහා පලාත තුළ සුළු වාරිමාර්ග පද්ධති නඩත්තුව සහ පවත්වාගෙන යාම.

පරිසර හිතකාමී කර්මාන්ත උද්‍යාන ස්ථාපිත කිරීම සහ මානව වාසයට හිතකර වන්නාවූ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසර්යක් නිර්මාණය කිරීම සහ එමගින් මානව මෙන්ම සත්ව ප්‍රජාවෙහි යහපත උදෙසා තිරසර පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට පියවර ගැනීම.

දේශීය සහ විදේශීය සංවිධාන මෙන්ම ජනතාවගේ සහ  පුද්ගලික අංශයේද උපරිම දායකත්වය සහතික කරමින් පලාත තුළ කෘෂිකර්මාන්තය, ගොවිංන සංවර්ධනය, සුළු වාරිමාර්ග, කර්මාන්ත සහ පරිසර ක්‍රියාකාරකම් සඵලදායී ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

නවීන තාක්ෂණය සහ තාක්ෂණවේදයන් භාවිතයෙන් පලාත තුළ නිෂ්පාදන ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම පිණිස උපරිම සහය පල කරනු වස් ආයතන කළමණාකරනය.

පලාත් සභවෙහි ප්‍රතිපත්ති සමගින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති මනාව යොදාගැනීම සහ සම්බන්ධීකරනය හරහා සුසමාදර්ශී ආයතනික කළමණාකරනයක් සහ සම්බන්ධීකරණයක් සහතික කිරීම.

පලාත් සභාවෙහි සහ රජයේ ප්‍රතිපත්ති මනා සම්බන්ධීකරණය තුළින් සහ රජයේ මෙන්ම පුද්ගලික අංශය යන් දෙපාර්ශවයේම උපරිම මූල්‍ය සහ කාර්මික සහය සහතික කරමින් පලාත තුළ තිරසර සංවර්ධනයක් සහතික කිරීම.

බස්නාහිර පලාත් සභාව ගැන

බස්නාහිර පලාත යනු ශ්‍රී ලංකාවෙහි වැඩිම ජන ඝනත්වය සහිත කලාපය වේ. නීතියෙන් පිලිගත් රටෙහි අගනුවර වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුරය මෙන්ම ජාතියේ පරිපාලන මෙන්ම වාණිජ මධ්‍යස්ථානය වන කොළඹ නගරයද පිහිටා ඇත්තේ එහිය. 2010 පළාත් දළ දේශීය නිපැයුම් දත්ත අනුව 5,837,294ක ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනයක් සහිත බස්නාහිර පලාත වර්ග කිලෝ මීටර් 3,690.20(1,426.34වර්ග සැතපුම්) ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. කෙළඹ නගරය සහ නගරෝපාන්ත ප්‍රදේශද මීගමුව, ගම්පහ සහ කළුතර කලාපයන්ද ඇතුලත්වන බස්නාහිර පලාත ඇමරිකානු ඩොලර් 3,808ක ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිපැයුමක් වාරත් කරන අතර එය දකුනු ආසියාවේම වාර්තාගත ඉහලම දළ දේශීය ඒක පුද්ගල නිපැයුම වේ. බස්නාහිර පලාත ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික් තුනකට බෙදී යයි. එනම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය-වර්ග කි.මී. 642(වර්ග සැ 248), ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය-වර්ග කි.මී. 1,386.6(වර්ග සැ 535.4) සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කය- වර්ග කි.මී. 1,606 (වර්ග සැතපුම්620)

1. පානීය ජල මූලාශ්‍ර මත ගෘහ ඒකක සංඛ්‍යාව

2. ඝන අපද්‍රව්‍ය අපහරණ මූලික ක්‍රමවේදය සහ පලාත් පාලන අධිකාරිය- බස්නාහිර පලාත මත ගෘහ ඒකක සංඛ්‍යාව

3. ඝන අපද්‍රව්‍ය අපහරණ මූලික ක්‍රමවේදය සහ පලාත් පාලන අධිකාරිය- බස්නාහිර පලාත මත ගෘහ ඒකක සංඛ්‍යාව

4. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අනුව ඇස්තමේන්තුගත දිළිඳු ජනගහනය-බස්නාහිර පලාත 2012/13

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අනුව ඇස්තමේන්තුගත පුද්ගල සංඛ්‍යා දර්ශකය-2012/13

5. දිස්ත්‍රක් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ අනුව ජනගහනය-2012

දිස්ත්‍රක් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය-2012
පලාත් පාලන අධිකාරිය සහ දිස්ත්‍රික්කය අනුව ජනගහනය-2012( බස්නාහිර පලාත)
පලාත් පාලන අධිකාරිය අනුව ඇස්තමේන්තුගත ජන ඝනත්වය-2012(බස්නාහිර පලාත)

6. ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ සහ වහලට යොදා ඇති මූලික සෙවිලි ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස ඒකක සංඛ්‍යාව-බස්නාහිර පලාත 2012

7. ආලෝකය සපයා ගන්නා මූලික ආකාරය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව-බස්නාහිර පලාත 2012

8. ලකුණු 70 සහ ඊට වැඩියෙන් ලබා ගන්නා ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතය-(සෑම ප්‍රශ්ණපත්‍රයකටම 35ටවඩා ලකුණු ගන්නා)

5837294

ජනගහනය

369420

ආවරණ ප්‍රදේශ

142634

වර්ග සැතපුම්

3808

ඒක පුද්ගල ද.දේ.නිපැයුම